LOREM IPSUM DOLOR

Mobile: 02-428-8558 | Mail: web@journeylaos.com

BOOK TRAVELS

THE BEST PROMOTIONS

THE BEST PROMOTIONS FOR YOUR TRAVELS


4,900฿

ขายดีสุด !! | ไม่รวมตั๋ว

ไฮไลท์ : วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท อาหารพื้นเมืองและท้องถิ่นสไตล์รีสอร์ทสันติ พิเศษ : มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง)

จองเลย

9,900฿

ขายดีสุด !! | รวมตั๋ว

ไฮไลท์ : วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท อาหารพื้นเมืองและท้องถิ่นสไตล์รีสอร์ทสันติ พิเศษ : อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน พิเศษ : มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง) บินด้วยสายการบินแห่งชาติ : LAO AIRLINES

จองเลย

11,900฿

สุดพิเศษ !!

ไฮไลท์ : พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบางเพื่อเป็นสิริมงคล – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – น้ำตกกวางสี – ร่วมชมงานเทศกาลแข่งเรือหลวงพระบาง – ตลาดมืด – ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู – บ้านช่างไห – บ้านผานม พากินสบายไฮโซ รวม 6 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท อาหารพื้นเมืองและท้องถิ่นสไตล์รีสอร์ทสันติ พิเศษ : อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน พิเศษ : แอ่วเทศกาลงานแข่งเรือยาว (งานบุญเดือน 9 แข่งเรือพาย หรือ บุญส่องเฮือ) บินด้วยสายการบินแห่งชาติ : BANGKOK AIRWAYS

จองเลย


10,999฿

ขายดีสุด !! | รวมตั๋ว

ไฮไลท์ : วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท อาหารพื้นเมืองและท้องถิ่นสไตล์รีสอร์ทสันติ พิเศษ : อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน พิเศษ : มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง) บินด้วยสายการบินแห่งชาติ : LAO AIRLINES

จองเลย

5,999฿

ขายดีสุด !! | ไม่รวมตั๋ว

ไฮไลท์ : วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท อาหารพื้นเมืองและท้องถิ่นสไตล์รีสอร์ทสันติ พิเศษ : มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง)

จองเลย

15,499฿

ตีกอล์ฟ 9 หลุม | รวมตั๋ว

ไฮไลท์ : ขึ้นเขากินลมชมวิวเมืองหลวงพระบาง – แม่น้ำคาน – แม่น้ำโขง – พระธาตุพูสี - วัดใหม่สุวันพูมาราม พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – วัดจุมฆ้องสุรินทราราม – วัดเซียงม่วนวชิระมังคลาราม – เฮือนมรดกเชียงม่วน พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท พิเศษ : มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง) พิเศษ : ตีกอล์ฟ 9 หลุม ณ สนามกอล์ฟหลวงพระบาง บินด้วยสายการบินแห่งชาติ : LAO AIRLINES

จองเลย

16,499฿

ตีกอล์ฟ 18 หลุม | รวมตั๋ว

ไฮไลท์ : วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – ตีกอล์ฟ 18 หลุม พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท พิเศษ : อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน | ตีกอล์ฟ 18 หลุม พิเศษ : มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง) บินด้วยสายการบินแห่งชาติ : LAO AIRLINES

จองเลย

ตักบาตราข้าวเหนียว3

350 ฿

กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว

การตักบาตรข้าวเหนียว ถือเป็นจุดเด่นของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งโดยปกติแล้วนิยมใส่บาตรด้วยข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อถึงเวลาฉัน ชาวบ้านจะยกสำรับกับข้าวไปถวายที่วัด เรียกว่า “ถวายจังหัน” โดยเวลาใส่บาตรจะนั่งคุกเข่าและผู้หญิงต้องนุ่งซิ่น ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว และมีผ้าพาดไหล่ไว้สำหรับเป็นผ้ากราบพระเหมือนกันการตื่นแต่เช้าเพื่อมาตักบาตรข้าวเหนียวเป็นกิจกรรม ที่นักท่องเที่ยวชาวไทย(พุทธ) นิยมกันมาก

น้ำตกกวางสี2

650 ฿

ทัวร์ครึ่งวัน น้ำตกกวางซี มรกตแห่งหลวงพระบาง

น้ำตกตาดกวางสี (อังกฤษ: Kuang Si Falls, Tat Kuang Si Waterfalls) เป็นน้ำตกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ประมาณ 32 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง น้ำตก ตาดกวางสี มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น มีความสูงโดยรวมประมาณ 75 เมตร เป็นน้ำตกหินปูน น้ำในน้ำตกจึงมีสีเขียวมรกต และมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

DSC_1738

750 ฿

ทัวร์ครึ่งวัน ถ้ำติ่ง Pak Ue Cave

ถ้ำปากอู หรือ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ถ้ำวัด” สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ต้องมาเยือนให้ได้หากมาที่หลวงพระบาง . . . ห่างออกมาจากเมืองหลวงพระบางเพียง 25 กิโลเมตรจากการล่องเรือผ่านมาน้ำกับวิวสวยๆ แค่ได้ ล่องเรือผ่านแม้น้ำโขงอันสงบนิ่งมายังถ้ำแห่งนี้ก็เป็นอะไรที่วิเศษมากๆ แล้ว. . . ในถ้ำปากโอยังเป็นที่เก็บพระพุทธรูปนับพันไว้ในถ้ำ ซึ่งเป็นบุญตามากสำหรับผู้ที่รักการแสวงบุญ คนไทยคนไหนใจรักศาสนาต้องมาที่นี่ให้ได้ซักครั้งก่อนตาย

ข้อยแนะนำ