LOREM IPSUM DOLOR

Archives

Mobile: 02-428-6688 | Mail: journeylaos@gmail.com

BOOK TRAVELS

THE BEST PROMOTIONS

THE BEST PROMOTIONS FOR YOUR TRAVELS


7,999฿

คุ้มค่าที่สุด !!

สักการะพระธาตุพูสี – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเซียงทอง– อิสระตลาดมืด - วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย – พระธาตุดำ

จองเลย

8,499฿

ขายดีสุด !!

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

จองเลย

9,499฿

คุ้มค่าที่สุด !!

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด - วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย – พระธาตุดำ

จองเลย

8,999฿

คุ้มค่าที่สุด !!

สักการะพระธาตุพูสี – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเซียงทอง– อิสระตลาดมืด - วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย – พระธาตุดำ

จองเลย


9,499฿

ขายดีสุด !!

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

จองเลย

10,499฿

คุ้มที่สุด !!

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด - วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย – พระธาตุดำ

จองเลย

11,999฿

คุ้มค่าที่สุด !!

สักการะพระธาตุพูสี – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเซียงทอง– อิสระตลาดมืด – บ้านเซียงเงิน - เมืองวังเวียง - ถ้ำจัง - ล่องเรือหางยาว ณ แม่น้ำซอง - วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย – พระธาตุดำ

จองเลย

11,999฿

คุ้มค่าสุด !!

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – ถ้ำติ่ง - วัดป่าโพนเพา - บ้านผานม - วัดวิชุน - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)

จองเลย

12,999฿

คุ้มค่าสุด !!

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี – อิสระตลาดมืด - ถ้ำติ่ง - วัดป่าโพนเพา - บ้านผานม - วัดวิชุน - วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – ประตูชัย – พระธาตุดำ

จองเลย

14,999฿

กิน อยู่ เที่ยว แบบพรีเมี่ยม !!

วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – ล่องเรือชมวิวทิวทัศ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน – ถ้ำติ่ง – เฮือนมรดกโลกเชียงม่วน + แต่งชุดพื้นเมืองของชาวลาวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) โรงแรม : Santi Resort & Spa 4 ดาวลาว

จองเลย

9,999฿

สายมูต้องไป !

วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี – พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดศรีบุญเรือง – วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) – วัดเชียงทอง (พิเศษ ! ถวายสังฆทานร่วมกัน) – วัดพระบาทใต้ – วัดวิชุน – วัดดอนคูณ – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) อาหาร : พาลิ้มลอง ร้านอาหารยอดฮิต ร้านริมแม่น้ำโขง อาหารชุดโตก พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำ

จองเลย

10,999฿

สายมูห้ามพลาด !

วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี – พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) – วัดเชียงทอง (พิเศษ ! ถวายสังฆทานร่วมกัน) – วัดพระบาทใต้ – วัดวิชุน – วัดดอนคูณ – วัดธาตุหลวง – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – วัดเจ้าแม่ศรีเมือง – ประตูชัย – พระธาตุดำ อาหาร : พาลิ้มลอง ร้านอาหารยอดฮิต ร้านริมแม่น้ำโขง อาหารชุดโตก พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำ

จองเลย

ข้อยแนะนำ