LOREM IPSUM DOLOR

Archives

Mobile: 02-428-6688 | Mail: journeylaos@gmail.com

บุญกฐิน

กฐิน

บุญกฐิน เป็นฮีตสุดท้ายของปี ( แต่ในอดีตชาวอีสานจะถือเอาตามอย่าง สปป.ลาวในปัจจุบัน กล่าวคือ จะเริ่มที่ฮีตที่ 1 ที่บุญเดือนห้า หรือบุญสงกรานต์ไปสุดท้ายที่บุญพระเวสในเดือน 4 ) การทำบุญกฐินนี้คือการทำบุญเมื่อพระภิกษุสงฆ์เข้าจำพรรษาตามฮีตที่ 8 และออกตามฮีต 11 แสดงว่าได้จำพรรษาครบไตรมาสแล้ว ก็จะได้รับอานิสงส์ พรรษาตามฮีตที่ 12 พุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์แสวงหาไตรจีวรได้ในท้าย ฤดูฝน 1 เดือน คือ เริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญเดือนสิบสอง ซึ่งมีการทอดกฐินเป็นกิจกรรมที่สำคัญความเป็นมานั้นมีเรื่องเล่าไว้ว่าภิกษุชาวเมืองปาฐา 30  รูป พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระเชตวันมหาวิหารไปไม่ทันวันเข้าพรรษาแล้วพากันเดินกรำแดดกรำฝนมีจีวรเปียกชุ่มด้วยน้ำฝนพอไปถึงแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นความลำบากของพระภิกษุเหล่านั้นจึงทรงอนุญาตให้รับผ้ากฐินได้ฝ่ายนางวิสาขามหาอุบาสิกา เมื่อได้รับทราบพุทธประสงค์แล้วก็นำผ้ากฐินมาถวาย การทำบุญกฐินจึงถือว่าเป็นประเพณีมาตลอดจนถึงทุกวันนี้การทำบุญกฐินนั้น เมื่อมีผู้ศรัทธาจะถวายกฐิน ณ วัดใดก็ได้ ก็ทำสลากไปจองกฐินไว้เพราะปีหนึ่งวัดจะรับกฐินได้เพียงกองเดียวผู้อื่นมาจองทับไม่ได้ กฐินโดยทั่วไปมี 2 อย่างคือ มหากฐิน คือกฐินที่ตระเตรียมไว้เป็นเวลานาน และจุลกฐินคือกฐินที่เตรียมให้เสร็จในเวลาวันเดียว ชาวบ้านเรียกว่า กฐินแล่น ( วิ่ง ) ส่วนมากจะนิยมทำบุญมหากฐินเพราะถือว่าบุญกุศลมากกฐิน แปลว่า สะดึง ดังนั้นผ้ากฐินก็คือผ้าที่ใช้สะดึงทำเป็นกรอบขึงเย็บจีวร ผ้ากฐินที่จะนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ก็คือ ผ้าสบง จีวรและสังฆาฏิ ซึ่งเรียกว่าผ้าไตรส่วนอื่นที่จะเพิ่มเติมเข้าไปในองค์กฐินเรียกว่า บริขาร หรือบริวารกฐิน เช่น บาตรมีดโกน เข็ม ผ้าประคตเอว ผ้ากรองน้ำ ผ้าอาบน้ำ ผ้าห่มกันหนาว เสื่อ หมอนถ้วยโถโอชา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็ได้หรือไม่มีก็ได้ ถึงวันทำบุญกฐินเจ้าภาพจะบอกญาติโยมมาร่วมทำบุญวันแรกเรียกว่า วันโฮมบุญ จะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ กลางคืนมี มหรสพสมโภช ชาวอีสานนิยมหมอลำ รุ่งขึ้นวันที่สอง เป็นวันทอดกฐินตอนเช้าจะมีการถวายอาหารบิณฑบาต แล้วแห่กฐินไปทอดที่วัด แห่รอบศาลาโรงธรรมหรือ โบสถ์เวียนขวา สามขวา แล้วนำกฐินขึ้นไว้บนศาลา หรือโบสถ์ ซึ่งพระสงฆ์จะมารอรับกฐินอยู่ที่นั่น หัวหน้านำไหว้พระรับศีลว่าคำถวายกฐินแล้วยกกฐินไปถวายพระสงฆ์จะทำอุปโลกน์ ต่อจากนั้นยกผ้าบริวารไปถวาย ต่อจากนั้นพระสงฆ์จะนำกฐินเข้าไปในโบสถ์ เพื่อทำกรานผ้ากฐิน ( ทำเครื่องหมายที่มุมผ้าผืนใดผืนหนึ่ง )แล้วอนุโมทนากฐินเป็นเสร็จพิธีฝ่ายผู้รับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

April 2024
M T W T F S S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930