LOREM IPSUM DOLOR

Archives

Mobile: 02-428-6688 | Mail: journeylaos@gmail.com

คำแนะนำเตรียมตัวการเดินทาง

คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เที่ยวสุขใจ สะบายใจ ยิ้มจริงใจ ขอบใจหลาย สะบายดี ไปกับ JOURNEY LAOS

Vacation and holidays background with realistic globe suitcase and photo camera vector illustration
 • โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด)
 • ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างเดินทางท่องเที่ยวได้กรณีฉุกเฉิน
 • มีโรคประจำตัวหรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกาย แจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า
 • ยาประจำตัว ท่านที่มีโรคประจำตัวควรนำยาติดตัวให้เพียงพอ (เกินวันเดินทาง 1-2 วัน)
 • สำเนาเอกสารหน้าพาสปรอตและบัตรเครดิต รูปถ่าย 1-2 ใบ ติดเก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ เพื่อใช้ยามต้องการ
 • ของมีค่า ไม่ควรนำติดตัวไปด้วย เพราะอาจมีการสูญหายหรือถูกขโมย ควรระมัดระวัง แต่หากนำติดตัวไปด้วยระหว่างการเดินทางควรเอาไว้กับตัวเองตลอด ห้ามวางไว้บนรถหรือวางไว้ตามโต๊ะอาหารเพราะอาจเกิดการสูญหายได้
 • มาตรการจำกัดของเหลว เจล และสเปรย์ ทุกชนิดขึ้นเครื่องบินของท่าอากาศยานทุกแห่ง โดยให้บรรจุภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ซึ่งต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใส ขนาดความจุไม่เกิน 1 ลิตร มีผนึกเปิด-ปิดได้ ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกขึ้นเครื่องบินได้คนละ 1 ถุงเท่านั้น และต้องแยกจากสัมภาระอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจ ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารก รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
 • มีดพก มีดปลอกผลไม้ ตะไบ กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิดห้ามติดตัวขึ้นเครื่อง
 • การนำแบตเตอรี่สำรองติดตัวขึ้นเครื่องบิน แบตเตอรี่สำรอง (POWER BANK) ที่มีขนาดความจุต่ำกว่า 20,000 มิลลิแอมป์ สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ แบตเตอรี่สำรองขนาดความจุ 20,000 – 32,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน ขนาดความจุเกิน 32,000 มิลลิแอมป์ ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่อง และแบตเตอรี่สำรอง ทุกขนาดความจุ ห้ามใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องทุกกรณี
 • เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เตรียมกระเป๋าผ้าขนาดหิ้วขึ้นเครื่องอีก 1 ใบ เพื่อการจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สายการบินอนุญาต น้ำหนักสัมภาระที่สามารถฝากใต้ท้องเครื่องได้ จะอยู่ที่ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่ควรเกิน 1-2ชิ้น) น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ จะอยู่ที่ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน : 1 ชิ้น โดยมีขนาดเล็ก สามารถเก็บใส่สัมภาระกระเป๋าเหนือศรีษะ หากสัมภาระมีน้ำหนักเกินจำนวนที่สายการบินกำหนดลูกค้าจะต้องชำระให้กับเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาเตอร์เช็คอิน
 • เวลา เวลาท้องถิ่นสปป. ลาว  เท่ากับประเทศไทย
 • สภาพอากาศ ที่ สปป. ลาว มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต้จึงทำให้แบ่งสภาพภูมิอากาศ ออกเป็น 3 ฤดู คือ  (เช็คอีกครั้งก่อนเดินทาง หลวงพระบางอยู่ทางภาคเหนือ อุณหภูมิจะเย็นกว่าเมืองหลวงเวียงจันทน์)
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ปลายเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิหลวงพระพระบางโดยเฉลี่ย 16 ถึง 32 องศาเซลเซียส จะมีดอกไม้ค่อนข้างเยอะและสวยงาม ดอกไม้จะเริ่มผลิใบและแสงแดดกำลังสวยงาม ช่วงเช้าและช่วงเย็น อากาศจะเย็นสบาย ควรเตรียมเสื้อหนาวไป 1 ตัว ช่วงสายถึงบ่าย อากาศจะร้อน แนะนำใส่เสื้อผ้าสบายๆ ระบายความร้อนได้ดี มีหมวกและพัดติดตัว
 • ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน – ปลายเดือนกันยายน  ขอบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนเหมือนบ้านเราเลย อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 ถึง 34 องศาเซลเซียส ช่วงนี้ต้นไม้จะเป็นสีเขียว ต้นหญ้าสีเขียว ช่วงเช้าและช่วงเย็น อากาศจะเย็นสบาย ควรเตรียมเสื้อหนาวไป 1 ตัว ช่วงสายถึงบ่าย อากาศจะร้อน ช่วงเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคมควรพกร่มติดตัวไปด้วย อาจจะมีฝนตกบางวัน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิหลวงพระบางโดยเฉลี่ย 10 ถึง 22 องศาเซลเซียสเป็นช่วงที่ผู้คนชอบในการเดินทางท่องเที่ยว  อากาศเย็นสบาย มีหมอกและน้ำค้างในยามเช้า  เตรียมเสื้อผ้าที่สามารถทำความอุ่นให้ร่างกาย ควรมีเสื้อหนาวไป 1 ตัวอย่างน้อย

เช็คสภาพอากาศ>>> https://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=644

เทคนิค 

A) ก่อนที่จะแพ็คของลงกระเป๋า ควรจะกำจัดกลิ่นอับของกระเป๋าเสียก่อน 

B)  ม้วนให้เล็กประหยัดพื้นที่  ลองเปลี่ยนจากการพับ เป็นการม้วนให้เล็กที่สุด

C) ส่วนสาวๆ ที่ต้องพึ่งครีมทำสวยวันนึงหลายๆ กระปุก ลองถ่ายครีมเหล่านั้นลงไปขวดไซส์เล็กที่เหมาะสำหรับการเดินทาง หรือไม่ก็ซื้อแบบไซส์เล็กไว้พกพา 

D)  สิ่งที่ต้องเปลี่ยนทุกวัน คือ  ชั้นรองนอก  เสื้อแจ๊กแก็ตหรือคาดิแกน ให้ความอุ่นหรือกันลม  1 ตัว  คงใช้ตั้งแต่ลงจากเครื่องบิน จนถึงขึ้นเครื่องกลับ  นอกนั้นเตรียม 

1.   เสื้อยืด (เสื้อแขนยาวให้ความอุ่น ช่วงฤดูหนาว)  กางเกงเก๋ๆ หรือ ยีนต์  คุณผู้หญิงอาจเตรียมผ้าซิ่นไปใส่ตักบาตรข้าวเหนียว เสื้อแขนสั้นหรือยาวปิดแขนไว้ไส่ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว  เผื่อกางเกงขายาวสุภาพ เพื่อใส่เข้าเยี่ยมชมพระราชวังหลวง วัด และตักบาตรข้าวเหนียว  กางเกงขาสั้นไว้ใส่เดินเล่นทั่วไป
2.   อุปกรณ์เสริม  ผ้าพันคอ เก๋ๆ สักผืน  หมวกเก๋ๆ  ถุงเท้า (ใส่เดินเข้าโบสถ์พระพุทธรูป) รองเท้าแตะ (ใส่เดินเล่นตลาด)  รองเท้ากีฬา  ที่เหมาะกับการเดินบนพื้นที่ภูเขา ทางลาดชัด  ขอให้เป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากที่สุด เพราะเราต้องเดินนนนนน   รองเท้าสตรี  ถ้าส้นสูง มากเกินไปอาจจะ เจ็บเท้าและได้รับอันตราย 

E)  สิ่งจำเป็น

1. กล้องถ่ายรูป  สายชาร์จแบตเตอรี่  พาวเวอร์แบงค์ ชาร์ปมือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อถ่ายรูป
2. ยาประจำตัวของคุณ ยาดม ยาหม่อง ยาแก้เมารถ หน้าหนาว เตรียมครีมทาผิวและลิปมัน  ชุดแชมพู+แปรงสีฟัน+ยาสีฟัน+ที่โกนหนวด กรณีไปเมืองอื่นๆ (ยกเว้นหลวงพระบางและเวียงจันทน์)
3.  โทรศัพท์ ที่มีเวลาบอก  เพราะต้องนัดเจอกัน หลังแยกย้ายเดินเที่ยวเดินล่น   * ควรมีกระเป๋า สะพายติดตัว 1 ใบใส่ของส่วนตัวที่จำเป็น *

การตักบาตรข้าวเหนียว  ถือเป็นจุดเด่นของเมืองหลวงพระบาง โดยปกติแล้วนิยมใส่บาตรด้วยข้าวเหนียว หรือ ข้าวต้มมัด เพราะเมื่อถึงเวลาฉัน ชาวบ้านจะยกสำรับกับข้าวไปถวายที่วัด เรียกว่า “ถวายจังหัน” โดยเวลาใส่บาตรจะนั่งคุกเข่าและผู้หญิงต้องนุ่งซิ่น ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว และมีผ้าพาดไหล่ไว้สำหรับเป็นผ้ากราบพระ  สำหรับคนลาวนั้นการตักบาตรเป็นวัฒนธรรมที่ต้องให้ความเคารพอย่างมาก จุดที่เขาไปตักบาตรข้าวเหนียวกันคือ บริเวณถนนสีสว่างวง (หน้าโรงแรม Villa Santi) ตั้งแต่เวลา 05.30 น. จะมีประชาชนออกมาใส่บาตรกันมาก และพระสงฆ์ก็จะเยอะมากเช่นกัน เดินมาเป็นแถวยาวๆ ครับ เป็นระเบียบสวยงามมาก ใครสนใจใส่บาตร แนะนำว่าควรหาซื้อมาล่วงหน้า ก่อนมาที่จุดนี้ เพื่อให้การตักบาตรเรียบร้อยสวยงาม และเพื่อให้การทำกิจกรรมนี้เป็นไปด้วยความสำรวมและถูกต้อง ไม่ว่าท่านจะไปร่วมตักบาตร หรือเพียงอยากไปถ่ายรูปก็ตาม ชาวหลวงพระบางยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมในพิธีการอันศักสิทธ์นี้ ดังนั้นกรุณาให้ความเคารพ และเห็นความสำคัญในพิธีการดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยทำนุบำรุงความงดงามของประเพณีที่ชาวหลวงพระบาง ได้สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  ควรจะอ่านข้อปฏิบัติที่ชาวลาวขอความร่วมมือมากันสักนิด

 

หลักการปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีตักบาตรตอนเช้า

 1. ควรเฝ้าดูการตักบาตรด้วยความสำรวมและหากต้องการจะเข้าร่วมในพิธีการดังกล่าวจะต้องเกิดจากพื้นฐานของความศรัทธา และต้องปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างแท้จริง
 2. ควรซื้ออาหารจากแม่ค้าที่ขายอยู่ในตลาดตอนเช้าและหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารจากแม่ค้าที่มาวางขายตามฟุตบาทหรือที่เดินหาบขายตามหลังพระสงฆ์ หรือสามเณรเนื่องจากเป็นการกีดขวางและรบกวน (คำแนะนำ: วิธีที่สะดวกและง่ายที่สุดหากท่านไม่ทราบแหล่งซื้อท่านสามารถสั่งเฮือนพัก/โรงแรม ทุกแห่งที่ท่านใช้บริการให้เค้าเป็นผู้จัดเตรียมข้าวเหนียวและกระติ๊บใส่ข้าวให้ท่านล่วงหน้า)
 3. หากท่านต้องการเพียงแค่เฝ้าชม พิธีการตักบาตร กรุณาอยู่ในจุดที่เห็นว่าเหมาะสมนั่นก็คือ จะต้องไม่เป็นการยืนในตำแหน่งที่พระสงฆ์หรือสามเณรเดินผ่านหรือกีดขวางผู้อื่นที่ต้องการทำบุญ
 4. ไม่ควรถ่ายภาพพระสงฆ์หรือสามเณรในระยะประชิดจนเกินไป และหลีกเลี่ยงการใช้แฟลชในการถ่ายภาพในทุกกรณี (คำแนะนำ: ควรปรับค่า ISO ที่กล้องให้สูงขึ้นหากค่าความไวชัตเตอร์ที่ได้ต่ำเกินไป หรือใช้ขาตั้งกล้องช่วยในการถ่ายภาพ
 5. การเข้าร่วมในพิธีการตักบาตรจะต้องแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษควรสวมกางเกงขายาว และ สุภาพสตรีควรสวมกระโปรงหรือสวมผ้าซิ่น เสื้อของสุภาพสตรีจะต้องไม่เป็นเสื้อแบบเปลือยไหล่, เกาะอกหรือสายเดี่ยวและห้ามสวมกางเกงขาสั้นมาเข้าร่วมพิธีโดยเด็ดขาด
 6. พระสงฆ์และสามเณรเป็นบุคคลที่อยู่ในศีลในธรรม ดังนั้นห้ามถูกเนื้อต้องตัวโดยเด็ดขาด
 7. ห้ามนำรถโดยสารขนาดใหญ่เข้ามาวิ่งในเขตมรดกโลก (นั่นคือในตัวเมืองหลวงพระบางทั้งหมด) เพราะเป็นการกีดขวางการจราจร หากท่านต้องการเข้าร่วมในพิธีกรุณามาก่อนเวลาที่พระสงฆ์ และสามเณรจะเริ่มออกบิณฑบาต (ประมาณ 05.30 น.) กรุณาอย่าขับรถตามขบวนของพระสงฆ์และสามเณร เพราะการนั่งอยู่บนรถ อาจทำให้ท่านอยู่สูงกว่าพระสงฆ์และสามเณรซึ่งชาวลาวถือว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อพระสงฆ์และสามเณร

เงินลาว

 • แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เงินตรา สกุลเงินหลักของลาวคือ “กีบ” ลักษณะจะเป็นธนบัตรทั้งหมด ปัจจุบันธนบัตรเงินกีบจะมีตั้งแต่ฉบับราคา 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 100,000 กีบ ไม่มีเงินเหรียญกษาปณ์  บัตรเครดิตการ์ดสามารถนำไปใช้กับร้านค้าปลอดภาษีหรือร้านค้าขายสินค้าบางร้าน ร้านอาหารบางร้าน (อัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบ 1000 กีบ = 50 บาท ช่วงนี้)  ในประเทศลาวสามารถใช้เงินบาทได้เกือบทุกที่ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม รถรับจ้าง สถานที่ท่องเที่ยว เช่าจักรยาน  แต่จะรับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น

วิธีคิดจากเงินกีบเป็นเงินไทยคือ  10,000 กีบ หารด้วย / 280 (อัตราช่วงนี้ 1 บาท ต่อ 280 กีบ) = 35.71 บาท

เช็คเรทเงินกีบได้ที่ >> https://th.coinmill.com/LAK_THB.html#THB=1

กระแสไฟฟ้า 220 โวล์  หัวปลั๊กส่วนใหญ่จะเป็นแบบขาแบนหรือขากลมแบบไทย มีกรณีไฟดับเกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้แต่ในนครหลวงเวียงจันทน์ เนื่องจากพายุฝนในช่วงกรกฎาคม – สิงหาคม ท้องที่บางแห่งมีกระแสไฟฟ้าใช้ตามช่วงเวลาเท่านั้นและในบางแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้เลย แม้ว่ารัฐบาลตั้ง roadmap ให้ประเทศเป็น Battery of Asia

โทรศัพท์กลับประเทศไทย แนะนำซื้อซิมโทรหรือซิมเน็ตที่สปป. ลาว ถูกกว่าเปิดบริการข้ามแดนจากเมืองไทยไป  

สปป.ลาวมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 4 เครือข่าย ได้แก่ (1) M Phone (ลาวเทเลคอม) (2) ETL (3) TIGO (4) ลาวสตาร์

โดยซิมการ์ดที่คนลาวนิยมใช้จะมีอยู่สองเจ้าด้วยกันคือ ทิโก(Tigo) และเอ็มโฟน(M Phone) ผู้ที่นำโทรศัพท์มือถือไปจากไทย สามารถซื้อซิมเน็ตหรือซิมโฟนได้จากร้านมือถือ (แนะนำ) หรือร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายของทั่วไป

– ควรให้เจ้าหน้าที่ร้านค้า ช่วยเปิดสัญญาณการใช้ครั้งแรก และ เติมเงินค่าใช้โทร หรือ เติมเงินค่าใช้เน็ตให้เรียบร้อย (เติมครั้งละ 10,000 กีบ หากใช้หมด สามารถเติมแบบ Top up เพิ่มเติม ครั้งละ 10,000 กีบ ตามร้านขายของทั่วไปได้)

– เมื่อเปลี่ยนซิมโทรศัพท์เป็นหมายเลขของลาวแล้ว หากต้องการโทรกลับไทยให้กดรหัส 00-66 ตามด้วยหมายเลขในไทยโดยตัด 0 ตัวแรกออก เช่น จะโทรไปหมายเลข 02-6435000 ให้กด 00-66-2-6435000 หรือโทรไปหมายเลข 081-1234567 ให้กด 00-66-81-1234567

– หากต้องการให้คนทางบ้านโทรศัพท์จากไทยไปลาว ให้ใส่รหัสสำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ ตามด้วย 856 ตามด้วยรหัสพื้นที่โดยตัด 0 ตัวแรกออก เช่น ต้องการโทรไปหมายเลขมือถือลาว  0201234567 ให้กด (001 หรือ 007 หรือ 003) 856 20 1234567 

 1. คนลาวจะทักทายกันด้วยคำว่า สะบายดี ซึ่งเป็นคำทักทายที่ใช้กันเป็นประจำ การจูบกอดกันหรือการแสดงความรักในสถานที่สาธารณะนับเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพสำหรับคนลาว
 2. พระพุทธรูปเป็นสิ่งสักการะบูชา ควรแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายสุภาพ ในการเข้าไปเที่ยวชมและถ่ายภาพ
 3. ในประเทศลาวมีสถานที่สักการะและสถานที่สำคัญหลายแห่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเที่ยวชม นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามข้อบังคับในการเข้าเที่ยวชม
 4. พระสงฆ์และสามเณร เป็นบุคคลที่ชาวลาวให้ความเคารพ เพศหญิงไม่ควรแตะต้อง หรือสัมผัสถูกพระสงฆ์และสามเณร
 5. สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและก่อนจะถ่ายภาพใครหรือบุคคลลใด ควรขออนุญาตเสียก่อน
 6. การตบหัวหรือจับหัวเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพที่สุด
 7. ไม่เลือกซื้อวัตถุโบราณ และสิ่งของที่เป็นมรดกของคนลาว ควรเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะของลาวให้ยั่งยืนสืบไป
 8. การซื้อเสพ และมีสิ่งเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองจะมีความผิดตามกฎหมายและจะได้รับโทษหนัก
 9. ไม่ซื้อ ไม่รับประทานสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศลาว
 10. คนลาวถือว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงสุด เท้าเป็นสิ่งต่ำสุด การใช้เท้าชี้หรือเตะสิ่งของนับเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ
 11. ควรถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนเข้าบ้านชาวลาว หรือบริเวณที่กำหนดให้ถอดรองเท้าก่อนเข้า เช่น วิหาร โบสถ์ ภายในวัด

ลาว มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาลาว ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทยในแถวๆภาคอีสานของบ้านเรา นอกจากนี้ ชาวลาวบางส่วนยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ดี สำหรับชาวลาวที่อาศัยทางตอนเหนือของประเทศ มีสำเนียงการพูด และ ความหมายของคำบางคำคล้ายคลึงกับภาษาพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และเลย ทางตอนเหนือของประเทศไทยอีกด้วย