LOREM IPSUM DOLOR

Mobile: 02-428-8558 | Mail: web@journeylaos.com

สกุลเงินลาว

เงินตรา

สกุลเงินของประเทศลาวคือ กีบ สำหรับเงินกีบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศลาวส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นใบละ 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 กีบ (ไม่มีเงินในลักษณะเหรียญกษาปณ์) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 บาท เท่ากับ 0.0037 LAK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

  • No categories