LOREM IPSUM DOLOR

Archives

Mobile: 02-428-6688 | Mail: journeylaos@gmail.com

SEARCH YOUR TRAVEL

BOOK TRAVELS

10,999฿

สายมูห้ามพลาด !

วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี – พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) – วัดเชียงทอง (พิเศษ ! ถวายสังฆทานร่วมกัน) – วัดพระบาทใต้ – วัดวิชุน – วัดดอนคูณ – วัดธาตุหลวง – บ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์ – วัดเจ้าแม่ศรีเมือง – ประตูชัย – พระธาตุดำ

อาหาร : พาลิ้มลอง ร้านอาหารยอดฮิต ร้านริมแม่น้ำโขง อาหารชุดโตก พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำ

จองเลย

9,999฿

สายมูต้องไป !

วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี – พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดศรีบุญเรือง – วัดศิริมงคลไซยาราม(วัดศรีบุญคุณ) – วัดเชียงทอง (พิเศษ ! ถวายสังฆทานร่วมกัน) – วัดพระบาทใต้ – วัดวิชุน – วัดดอนคูณ – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
อาหาร : พาลิ้มลอง ร้านอาหารยอดฮิต ร้านริมแม่น้ำโขง อาหารชุดโตก พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำ

จองเลย

14,999฿

กิน อยู่ เที่ยว แบบพรีเมี่ยม !!

วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะพระธาตุพูสี – พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียงทอง – ล่องเรือชมวิวทิวทัศ 2 ฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน – ถ้ำติ่ง – เฮือนมรดกโลกเชียงม่วน + แต่งชุดพื้นเมืองของชาวลาวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
โรงแรม : Santi Resort & Spa 4 ดาวลาว

จองเลย