LOREM IPSUM DOLOR

Mobile: 02-428-8558 | Mail: web@journeylaos.com

SEARCH YOUR TRAVEL

BOOK TRAVELS

9,900฿

ขายดีสุด !! | รวมตั๋ว

ไฮไลท์ : วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท อาหารพื้นเมืองและท้องถิ่นสไตล์รีสอร์ทสันติ
พิเศษ : อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน
พิเศษ : มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง)
บินด้วยสายการบินแห่งชาติ : LAO AIRLINES

จองเลย

11,900฿

สุดพิเศษ !!

ไฮไลท์ : พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบางเพื่อเป็นสิริมงคล – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – น้ำตกกวางสี – ร่วมชมงานเทศกาลแข่งเรือหลวงพระบาง – ตลาดมืด – ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู – บ้านช่างไห – บ้านผานม
พากินสบายไฮโซ รวม 6 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท อาหารพื้นเมืองและท้องถิ่นสไตล์รีสอร์ทสันติ
พิเศษ : อาหารตักบาตรข้าวเหนียวพระ 1 ชุดโตก/2 ท่าน
พิเศษ : แอ่วเทศกาลงานแข่งเรือยาว (งานบุญเดือน 9 แข่งเรือพาย หรือ บุญส่องเฮือ)
บินด้วยสายการบินแห่งชาติ : BANGKOK AIRWAYS

จองเลย

3,900฿

โรงแรมสันติรีสอร์ทแอนสปา + รถรับส่งสนามบิน

พักดีระดับ 4 ดาว : Santi Resort & Spa | ฟรี : อาหารเช้า 2 มื้อ | ฟรี : รถรับส่งสนามบิน-รีสอร์ท ไปกลับ | ส่วนลดพิเศษ อื่นๆ