LOREM IPSUM DOLOR

Mobile: 02-428-8558 | Mail: web@journeylaos.com

11,900฿

HISO Luang Prabang 08-10Sep18

LAOS

3 days

2 nights

Bangkok Airways

fleet-a320

พิเศษ 11,900 ฿

CODE

23-PG-HLP0900-1

6 meals

วันแรก (-.B.D) กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง

06.30  นัดหมายสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F แถว F10-12 สายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ PG 941 สู่ เมืองหลวงพระบาง


09.55  เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ พร้อมเครื่อง ATR 70 ที่นั่ง มาตรฐาน ความปลอดภัยสูง พร้อมการบริการบนเครื่อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.


12.05  เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกับเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องทำวีซ่าสำหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ) ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 ใบ


ไกด์ท้องถิ่น รอถือป้าย “ Journey Laos ” ให้การบริการด้านหน้า พร้อมรถเดินทาง เพื่อนำท่านไปทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ให้คุณได้เติมพลังก่อนเที่ยวทัวร์ ด้วยเมนู เฝ๋อหลวงพระบาง แสนอร่อย


14.00  หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเข้าสู่ พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง

วัดเซียงทอง วัดสวยงามที่สุด ที่เป็นที่เก็บพระ ราชรถเกย เมื่อครั้ง สมเด็จเจ้ามหาชีวิต และ ยังเป็นสถานที่สำคัญ ที่คู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมต้องมากราบไหว้ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่ ณ วัดแห่งนี้  และ ที่พลาดไม่ได้  ต้อง ชมพระม่าน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน หรี่ตาข้างหนึ่งมองเข้าไป จึงจะเห็น) พระม่าน หนึ่งปีจะอันเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ลาว เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา อย่างใกล้ชิด หากยังไม่จุใจ ไปอุ้มพระเสี่ยงทาย อยู่ใกล้ ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิฐานเสี่ยงทายกันดู ดวงใคร ดวงมัน หลายท่านพิสูจน์แล้ว  ว่าแม่นจริงๆ ไม่เชื่อลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง

ได้เวลาแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนตัวลง นำคุณไปยัง ยอดภูที่สูงที่สุดในเขตเมือง ให้คุณออกกำลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า 300ขั้น ขึ้นไปยังยอดภู  ระหว่าง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาว มีจุดพักชมวิว มุภาพเบิร์ดอายวิว 360องศา (ที่ขอบอกว่า ใครที่ผ่านข้ามแม่น้ำคาน ไปกลับเกิน เกิน 3 รอบ ไปแล้วไม่ขึ้นคาน ตามชื่อแน่ๆๆ ครับ) สักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ที่เคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภู อู่รยะธรรม ล้านช้าง


18.30  ลงจากยอดพู ทัศนียภาพ ที่มองลงมา ยังบริเวณทางลง จะเห็นความเคลื่อนไหว สีสันยามค่ำคืนของ หลวงพระบาง เพื่อนำท่าน **เข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบางเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน** ณ ร้านอาหารปากห้วยมีชัย พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการรับเอาขวัญที่หลงทางอยู่ข้างนอกให้กลับเข้าสู่ตัวตนและเพื่ออวยพรให้เกิดความสุขในชีวิต   


19.30 หลังเสร็จพิธีบายศรีสู่ขวัญรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารปากห้วยมีชัย พร้อมการแสดง 


หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางเช็คอิน Santi Resort & Spa รีสอร์ท 4 ดาว บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ที่งดงามไปด้วยสวนสวยแบบธรรมชาติ และสายน้ำฝายน้ำล้นเสนาะหู

บริการฟรี !  FREE WIFI ภายในห้องพักและบริเวณทั่วไปของรีสอร์ท  Santi Resort & Spa

วันที่สอง (B.L.-) หลวงพระบาง

04.45 Morning call ปลุกท่าน ตื่นเช้ารับอรุณสดใส สูดกลิ่นไอ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนที่บริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเตรียมตัว ทำบุญรับบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง


05.30 นำท่านเดินทางออกจากที่พัก ไปยังบริเวณ ถนนด้านหน้า ตำหนักกลาง Villa Santi Hotel ณ ที่นั้น โรงแรม ได้จัดเตรียมที่นั่งใส่บาตรพร้อมอาหาร ข้าวเหนียวตามประเพณี ไว้ให้ท่านพร้อม (โตกใส่บาตร ประกอบด้วย ข้าวเหนียว 1 กระติบใหญ่ + ข้าวต้มหมัด ผ้าสไบ สำหรับพันรอบอก ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวลาว นิยมสืบทอดกันมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยิบข้าวเหนียวเพียงปลายนิ้วมือใส่ลงบาตร ไม่นิยม ใส่อาหารหรือของอื่นๆลงในบาตร ซึ่งในทุกเช้าจะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลักแห่งนี้ )

ตลาดเช้า ข้างวัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ ที่เป็นที่จำหน่าย พืชผัก ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารสำเร็จรูปลาว นานาชนิด และ ของใช้ต่างๆๆอาทิ ผ้าทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งนี้ เป็นตลาดชุมชน ที่ขายของราคาปกติ ไม่มีราคานักท่องเที่ยว ต่อรองราคากันได้บ้างเล็กน้อย ไฮไล้ อยู่ที่ตอนท้ายตลาด ทางออก ริมแม่น้ำโขง ที่เป็นร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ที่ต้องห้าม พลาด


08.00 นำท่านเดินทางกลับมายังที่พัก อาหารเช้าอุ่นๆ สบายๆแบบ Buffet  หลากหลายชาติ  มีให้เลือก พร้อมกาแฟลาว และ หอมกรุ่นกับ Bakery Home made  และ ซุ้มอาหารห้ามพลาด สารพัด เฝอ ลาว รสขาตกลมกล่อม ร้อนกรุ่น และ สลัดผัดสดปลอดสารพิษ พร้อมด้วยน้ำสลัด สดจากครัว แนะนำ France dressing สุดยอด Signature ของ Santi Resort


10.00 Guide และ รถตู้ปรับอากาศ รอให้บริการพาคุณ สบายสบายทัวร์ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปยัง มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี หรือ น้ำตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง น้ำตกแห่งนี้อยู่นอกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ชื่อของน้ำตกกวางสี หมายถึง กวางหนุ่มที่เขาเพิ่งเริ่มงอก (ภาษาไทยเรียกกวางซีหรือกวางเขาซี) น้ำตกกวางสีเป็นน้ำตกหินปูน สายน้ำทิ้งตัวจากหน้าผาสูงกว่า 70 เมตร สู่แอ่งน้ำกว้างเบื้องล่าง ทำให้เกิดละอองฝอยของไอน้ำพุ่งกระจายทั่วบริเวณ โดยบริเวณด้านล่างน้ำตกจะมีสะพานและเส้นทางให้เดินไปชมมุมต่างๆ ตลอดจนมีที่นั่งให้ชมทิวทัศน์และพักผ่อนหย่อนใจ น้ำตกกวางสีมีน้ำไหลตลอดปี อากาศเย็นสบาย อนุญาตให้เล่นน้ำได้เป็นบางจุดตามป้ายเตือนไว้เท่านั้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใกล้ชิดน้ำตกก็มีทางเดินด้าน ข้างให้เลาะไปยังชั้นบน ซึ่งควรระมัดระวังในการเดินเพราะจะเป็นเส้นทางที่ลื่นชัน


12.30 อาหารลางวัน ณ Santi Resort & Spa Lunch at resort restaurant  เป็นอาหาร เซ๊ทเมนู แบบลาว ในบรรยากาศ สบายสบาย ใกล้ชิดธรรมชาติ ภายในรีสอร์ท ที่ร่มรื่น 


13.30 หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่แม่น้ำคานเพื่อชมเทศกาลงานแข่งเรือ แบบสไตร์ชาวหลวงพระบาง   ในอดีตกาลการแข่งเรือมีไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับในยามศึกสงคราม แต่ต่อมาภายหลังเป็นการจัดเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ภายในแขวงหลวงพระบาง การแข่งเรือพาย (ส่วงเฮือ) ในหลวงพระบางนั้นแต่ละหมู่บ้าน จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ตามประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่โบราณจะใช้แม่น้ำคานเป็นสนามในการแข่งขัน ช่วงเช้าจะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือก ช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งในรอบตัดสิน ซึ่งจะทราบผลว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะในตอนเย็นของวันเดียวกัน ทีมชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับถ้วยแชมป์ พร้อมเงินรางวัล ส่วนทีมแพ้ก็จะได้รับของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ (หากเวลาเหลือพาท่านไปเฮือนมรดกเชียงม่วน “บ้านไม้เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง” เป็นเรือนไม้โบราณ อยู่ระหว่าง วัดจุมฆ้อง และ วัด เซียงม่วน ที่ยังคงเก็บรักษา ความเป็นรากเหง้าของเรือนโบราณ ไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งเฮือนมรดกเชียงม่วน เป็นอาคารอนุรักษ์ขององค์การยูเนสโก กล่าวกันว่า ดั้งเดิมเป็นของพระยาหมื่นนา ขุนนางในราชสำนักล้านช้าง ในสมัยหนึ่งขุนนาง และคหบดีเมืองหลวงพระบางนิยมปลูกเรือนตึกแบบฝรั่ง ทำให้อาคารไม้แบบเดิมถูกรื้อไปมาก ที่เหลือสภาพสมบูรณ์อยู่ก็เฉพาะเรือนหลังนี้เท่านั้น นับเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นมรดกโลกที่องค์การยูเนสโกได้อนุรักษ์ไว้เป็นแบบอย่างของบ้านลาวยุคโบราณ )


18.00 อิสระอาหารค่ำให้คุณได้เต็มอิ่มกับการเดินในตลาดมืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) เลือกชมสินค้าพื้นเมือง ที่ทอดตัวยาวเป็นถนนคนเดินตลอดแนวถนนข้าวเหนียว ( ถนน สักรินทร์ ) และ หาของอร่อย หลากราย ระดับ จะเป็นร้าน มีระดับ อาหารฝรั่งเศส หรือ อาหาร ลาว บนถนนคนเดิน หรือจะเดินหา อาหารแบบ Street food ในซอยเล็กๆ ซึ่งอยู่เลย พระราชวังออกไป ทางขวามือฝั่งเดียวกัน  ก่อนถึงวงเวียนสีแยก ที่จะมีซอยเล็กๆที่เรียงรายไปด้วยอาหารพื้นเมือง หน้าตาน่ากิน ให้เลือกเดินชิม แบบสบายสบาย ฮิปๆๆ ราคาข้างทาง สะอาด และ อร่อย ปังปัง หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก

วันที่สาม (B,L,-) หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

06.30 ตื่นเช้า รับอรุณรุ่ง ตามอัธยาศัย กับอากาศ ดีดี ฟรีโอโซน ให้สดชื่นกลิ่นอายธรรมชาติที่แวดล้อม อยู่รอที่พักที่กว้างใหญ่ อิสระกับ อาหารเช้าหอมกรุ่น สารพัดจัดให้เลือกทั้ง ฝรั่ง ลาว อิ่มอร่อย ยามเช้า ที่ห้องอาหารทอแสง และอิสระกิจกรรมส่วนตัว


09.00 พร้อมกันที่ล็อบบี้ เช็คเอาท์ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว(ถ้ามี)


09.30 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ และ ลงเรือหางยาว ข้ามแม่น้ำโขง พร้อมชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งโขง มีเสื้อชูชีพให้พร้อม ถ้ำติ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ห่างจากตัวเมืองราวๆ 25 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 2 ถ้ำคือ ถ้ำติ่งล่าง และถ้ำติ่งบน เมื่อเข้าไปในถ้ำจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพันๆ องค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางและเป็นสถานที่ไหว้ ฟ้าดิน แห่งราชวงศ์ลาวในอดีตระหว่างการเดินทาง แวะชมโรงต้มเหล้า แบบพื้นบ้าน เหล้าสมุนไพร ยาดองแบบโบราณ ที่มีกลิ่นหอมจนล่าลิ้มลอง


12.00 อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พร้อมด้วยเมนูท้องถิ่นแสนอร่อย ส้มตำแซบแบบลาว ไก่ทอดลาวสไตล์ พร้อมข้าวเหนียวหอมกรุ่น ที่คุณจะติดใจ  เติมพลังมหัศจรรย์ ก่อนออกทัวร์ แบบสบายสบาย สู่ดินแดนลานช้าง เมืองมรดกโลก


13.00 หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว


14.30 จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ที่บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม ในอดีตที่แห่งนี้เป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และได้มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านได้ชื่นชมด้วย


16.00 เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 946 เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ


17.30 ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airways (PG) เที่ยวบิน PG946 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.


19.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

Empty tab. Edit page to add content here.

อัตราค่าบริการ แพ็คเกจนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-LPQ-BKK  Economy Class) โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว +  ห้องพัก Deluxe Room จำนวน 2 คืนพักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3  ท่าน ณ Santi Resort and Spa หลวงพระบาง รวมอาหารเช้าในแต่ละมื้อที่โรงแรม + บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (ในวันเดินทางมาถึง และวันเดินทางกลับ) +  บริการ  Half day tour พร้อมอาหารกลางวัน ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรมทัวร์ + อาหารกลางวัน set menu  2 มื้อ ที่ Santi Resort & Spa + อาหารค่ำ Royal Dinner 1 มื้อ วันแรก ณ Villa Santi Hotel ในเมือง (เมนูตำหรับชาววังและการแสดง) + รถรับส่ง จาก สันติ รีสอร์ท ไป ยังสันติวิลล่าโฮเตล ถนนข้าวเหนียว รถออกทุก 2ชั่วโมง + สารธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใช้พาสปอร์ต เดินทางเข้าประเทศได้เลย แต่พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง) + ประกันภัยการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า 350บาท /ท่าน ต้องแจ้งให้โรงแรมทราบล่วงหน้า 1 วัน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่สั่งเพิ่ม โดยผู้เดินทาง ในแต่ละมื้อ
 • ค่าอาหารค่ำ 1 มื้อ ในวันเดินทางวันที่ 2 ที่ปล่อยให้ท่านอิสระ
 • ค่าเช่ารถจักยาน หรือ ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเข้าสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีแจ้งไว้ใน โปรแกรม
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 ใบ
 • ทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่น ทัวร์ลีดเดอร์ หรือ พนักงานให้การบริการในโรงแรม และ ร้านอาหาร
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 • อาหาร เครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ เหล้า-เบียร์ มินิบาร์  ค่าโทรศัพท์  ค่า Spa และการนวดต่างๆ

การสำรองที่นั่ง และ เงื่อนไขการจอง

ราคาพิเศษ ขอเก็บเงินเต็มจำนวน  โดยปกติจะต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน   หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่   การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก  ***เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว ***

การยกเลิกการจอง หรือ ยกเลิกการเดินทาง (เป็นการเดินทางที่ต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน  หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด)

การยกเลิกการจองนั้น จะยึดเงินเต็มจำนวน (มัดจำและยอดเต็มของค่าทัวร์ เนื่องจากราคาขายเป็นราคาพิเศษ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด) (การเดินทางที่ต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน  เที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight  หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด)

ชื่อของคุณ (โปรดระบุ)
อีเมลล์ (โปรดระบุ)
หมายเลขโทรศัพท์ (โปรดระบุ)
วันที่เดินทาง
วันที่กลับ
ข้อมูลเพิ่มเติม


การขอวีซ่าเข้าลาว (เฉพาะต่างชาติ)
1. สถานทูตลาวที่กรุงเทพฯ  ตั้งอยู่ซอยสหการประมูล ถนนประชาสงเคราะห์
2. สถานกงสุลลาว จ. ขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสโมสร ก่อนถึงแยกชาตะผดุง 100 เมตร
3. Visa on Arrival  คนต่างชาติไปทำวีซ่าที่ด่านตม. ลาวตรงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว


เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าลาว (Visa on Arrival)
1. หนังสือเดินทางตัวจริง ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า
2. กรอกแบบฟอร์ม มีบริการให้ที่ด่านตม.ลาว หรือ ดาวน์โหลด
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า


ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa on Arrival Fee)
ประเทศ ค่าธรรมเนียม (US Dollar)
จีน 20
ออสเตรเลีย 30
สวีเดน 31
อินเดีย 35
อังกฤษ 35
สหรัฐอเมริกา 40
แคนาดา 42
อื่นๆ 30

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศลาวแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน   ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม ซึ่งมีความคล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย แต่ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวมากกว่า พื้นที่ทางภาคใต้และทางตอนกลางของประเทศ เป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกมากกว่าภาคเหนือ ประกอบกับที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศลาวมีลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน   ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม


เวลา
เวลาในประเทศลาวเป็น 7 ชั่วโมงล่วงหน้าเฉลี่ยเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT +7).


เงินตรา
สกุลเงินของประเทศลาวคือ กีบ สำหรับเงินกีบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศลาวส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นใบละ 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 กีบ (ไม่มีเงินในลักษณะเหรียญกษาปณ์) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 บาท เท่ากับ 0.0044 LAK

เช็คอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่นี่


ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟของลาวเหมือนเมืองไทย การไปลาวจึงไม่ต้องพกตัวแปลงปลั๊กไฟไปเลย แต่หากเที่ยวออกไปทางเมืองเล็กๆ ที่ห่างไกลความเจริญออกไป ไฟฟ้าอาจไม่ได้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


การให้ทิป

การ ให้ทิปในต่างประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญและมารยาทของนักท่องเที่ยวที่ควรให้ ทิปสำหรับคนที่ให้บริการท่าน อาทิคนขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น ที่คอยอำนายความสะดวกให้แก่ท่านระหว่างการเดินทาง


ภาษา

ลาว มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาลาว ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทยในแถวๆภาคอีสานของบ้านเรา นอกจากนี้ ชาวลาวบางส่วนยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ดี สำหรับชาวลาวที่อาศัยทางตอนเหนือของประเทศ มีสำเนียงการพูด และ ความหมายของคำบางคำคล้ายคลึงกับภาษาพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และเลย ทางตอนเหนือของประเทศไทยอีกด้วย


ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา

 • ขอ สงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)
 • ขอ สงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศลาวเพื่อ ไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศลาว จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้า หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศลาว ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศลาวเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวัน เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • การเปลี่ยนแปลงรายการท่อง เที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถท่องเที่ยวในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 • กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้ง หมด ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
 • ผู้นำทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะ ไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น
 • ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของ คนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดัง กล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
 • การ ช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน
 • กระเป๋าลูกค้า ต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการ

และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด

ในการสำรองที่นั่งและการใส่ชื่อในระบบสำรองที่นั่ง

ผู้ เดินทางต้องส่งสำเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด ) หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

BOOK NOW

ชื่อของคุณ (โปรดระบุ)
อีเมลล์ (โปรดระบุ)
หมายเลขโทรศัพท์ (โปรดระบุ)
วันที่เดินทาง
วันที่กลับ
ข้อมูลเพิ่มเติม


Archives

Categories

 • No categories