LOREM IPSUM DOLOR

Mobile: 02-428-8558 | Mail: web@journeylaos.com

AMAZING TRAVEL

650 ฿

ทัวร์เสริม ทัวร์ครึ่งวัน น้ำตกกวางสี มรกตแห่งหลวงพระบาง

ทัวร์ครึ่งวัน น้ำตกกวางสี มรกตแห่งหลวงพระบาง

โปรแกรมทัวร์                       ราคา/ท่าน ลักษณะทัวร์
ทัวร์ครึ่งวัน น้ำตกกวางสี มรกตแห่งหลวงพระบาง 650.- เดิน ทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ มรกต มหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี หรือ น้ำตกกวางสี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง น้ำตกแห่งนี้อยู่นอกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร

น้ำตกตาดกวางสี (อังกฤษ: Kuang Si Falls, Tat Kuang Si Waterfalls) เป็นน้ำตกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ประมาณ 32 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง

 

น้ำตก ตาดกวางสี มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น มีความสูงโดยรวมประมาณ 75 เมตร เป็นน้ำตกหินปูน น้ำในน้ำตกจึงมีสีเขียวมรกต ภายในน้่ำตกมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพื้นที่แบ่งออกเป็นพื้นที่รับประทานอาหาร โดยไม่อนุญาตให้มีการปรุงอาหาร พื้นที่สำหรับเล่นน้ำ และมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เปิด ให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 6.00-17.00 น. บริเวณทางเข้าน้ำตกจะมีศูนย์อนุรักษ์หมี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหมีจากการช่วยเหลือจากการค้าสัตว์ป่าในสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศลาว ซึ่งค่าเข้าชมส่วนหนึ่งก็นำมาอนุรักษ์บำรุงหมี

 

ขอบคุณที่มา : https://th.wikipedia.org

Archives

Categories

  • No categories